Gmina Miasta Tarnowa

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START jest  partnerem miasta Tarnowa w realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekty realizowane w roku 2023

l.p Nazwa zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Upowszechnianie sportu wśród niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin paraolimpijskich, realizowane poprzez szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym oraz organizację imprez sportowych w zakresie sportu osób niepełnosprawnych" - pływanie, lekka atletyka i podnoszenie ciężarów, finansowana jest w roku 2023 z budżetu Miasta Tarnowa, w kwocie w wysokości 75 000 zł WSP.524.2.1.2023 20.03 – 15.12.2023
2. Niepełnosprawny – sprawny w wodzie” - bezpłatne zajęcia pływania dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, mieszkających na terenie Tarnowa lub uczących się w tarnowskich szkołach finansowana jest w roku 2023 z budżetu Miasta Tarnowa, w kwocie w wysokości 5000 zł WSP.524.3.1.2023 20.03 – 15.12.2023
3. „Sportowe talenty” - prowadzenie naboru oraz selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w tym w formie zgrupowań sportowych - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich" - sport osób niepełnosprawnych - lekka atletyka i pływanie, finansowana jest w roku 2023 z budżetu Miasta Tarnowa, w kwocie w wysokości        15 500 zł WSP.524.1.6.2023 20.03 – 15.12.2023
4.      
5.      
6.      
7.      

 

 

 www.tarnow.pl

projektwspolfinansowany