Gmina Tarnów

Program realizowany we współpracy z Gminą Tarnów w 2023 roku:

L.p Nazwa zadania Numer umowy Data zawarcia umowy
1. Obóz sportowo-rehabilitacyjny 4/2023  13.06.2023