Rehabilitacja

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START zaprasza  swoich członków do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa, oraz Fundacją PZU w ramach realizacji poniżej opisanych projektów członkowie START-u mają możliwość aktywnego usprawniania.

 

  1. Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu - rehabilitacja medyczna  ogólnoustrojowa poprawiająca sprawność manualną i lokomocję (we współpracy z UM Tarnów)
  2. Sport narzędziem rehabilitacji ( we współpracy z fundacją PZU)

 

Projekt "Sport narzędziem rehabilitacji" planujemy zrealizować w dwóch obszarach tematycznych.

1. Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji.

2. Organizacja systematycznych zajęć o charakterze sportowo-rehabilitacyjnym. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone będą z zastosowaniem klinicznych metod rehabilitacji adekwatnych do istniejących dysfunkcji ruchowych.

Zajęcia sportowo – rehabilitacyjne mają na celu naukę podstawowych umiejętności pływackich, lekkoatletycznych oraz rozwój ogólny.

Bezpośrednie cele projektu

1. Całoroczne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne w sekcjach sportowych stymulujące rozwój fizyczny oraz doskonalące umiejętności techniczne w tej dyscyplinie.

2. Nauka umiejętności pływackich i wykorzystanie ich jako uniwersalnej i wszechstronnej metody rehabilitacji.

3. Zabiegi rehabilitacyjne ukierunkowane na kompensację konkretnych dysfunkcji ruchowych. Doskonalenie lokomocji, wzrost poziomu cech fizycznych determinujących samodzielność.

Pośrednie cele projektu

1. Wzrost samodzielności beneficjentów, doskonalenie niezależności w życiu codziennym, poprawa jakości życia, adaptacja społeczna szczególnie istotna w procesie edukacji, awans zawodowy, uzyskanie niezależności materialnej

2. Kontakt nowo pozyskanych beneficjentów z doświadczonymi i utytułowanymi zawodnikami jako forma mobilizacji psychicznej i promocji tego rodzaju form rehabilitacji

3. Kształtowanie cech psychicznych ułatwiających adaptację do trudnej rzeczywistości człowieka z niepełnosprawnością.